logo Default FTIPC

MyResort.com

Member Login
Remember Login
Register l Forgot Password?
Follow Us
icon_facebook icon_twirter
FTIPC E-Newsletter

คำชี้เเจงกรณีเพลิงไหม้โรงงาน บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

กนอ.ถก 2 ชุมชนวางกฎเข้มบีเอสทีฯ-อดิตยาฯ

กนอ.ถก 2 ชุมชนวางกฎเข้มบีเอสทีฯ-อดิตยาฯ
กนอ.ถก 2 ชุมชนวางกฎเข้มบีเอสทีฯ-อดิตยาฯ

  

กนอ.เปิดโต๊ะร่วมหารือ ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุระเบิดของบริษัท บีเอสทีฯและก๊าซรั่วของบริษัท อดิตยา ยื่นข้อเสนอให้ทั้งสองราย ต้องเปิดสัญญาประชาคม ก่อนเปิดการผลิตโดยเฉพาะบีเอสที ที่คาดว่าจะกลับมาผลิตได้ในเดือนตุลาคมนี้
 

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ทีมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของ กนอ.ได้เปิดเวทีหารือ และพบปะกับชุมชนซอยร่วมพัฒนาและชุมชนวัดโสภณ ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นทีใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุระเบิดของโรงงานพื้นที่บริษั บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด และ ก๊าซรั่วในโรงงาน บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า จำกัดโดยได้หาข้อสรุปร่วมกันในการวางมาตรการป้องกันและดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดก่อนที่จะกลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้งทั้งนี้ ชุมชนต้องการให้บริษัท บีเอสทีฯ มีการเปิดเวทีประชาคม รับฟังข้อคิดเห็นของชุมชน พร้อมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริง และปรับปรุงมาตรการป้องกันดูแลความปลอดภัย และระบบการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ก่อนจะเปิดดำเนินการผลิต โดยกรณีของบริษัท บีเอสทีฯ คาดว่า จะสามารถกลับเข้ามาสู่กระบวนการผลิตได้ภายใน เดือน โดยเริ่มตั้งแต่พฤษภาคม-ตุลาคม 2555 ที่โรงงานดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาในการนำเข้าเครื่องจักรซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาเพื่อฟื้นฟูโรงงาน

ขณะเดียวกัน สถานประกอบการทั้งสองแห่ง ต้องมีการชี้แจงข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้นในกรณีที่พบข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมกับการเพิ่มระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยใหม่ โดยมีการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารที่ทันท่วงที และกนอ.จะเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุนเร่งเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวโดยด่วน

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ กนอ.ได้รับความร่วมมื
อจากหลายหน่วยงานในการร่วมหาแนวทางการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยล่าสุด กรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภาได้ลงพื้นที่เพื่อรับทราบข้อมูลเหตุระเบิดของ บริษัท บีเอสทีฯ และก๊าซรั่วไหลของบริษัท อดิตยา เบอร์ล่า ทั้งนี้ เพื่อนำไปประเมิน และร่วมวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงต่อไป และในด้านของการดูแลชุมชนในพื้นที่
 ทั้งในบริเวณใกล้เคียง

ที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2555 

  
   
 
QUEEN SIRIKIT NATIONAL CONVENTION CENTER, ZONE D, 2ND FL, 60 NEW RACHADAPISEK RD., KLONGTOEY, BANGKOK 10110.
TEL: 02 345 1005 FAX: 02 654 5005   E-MAIL : info@ftipc.or.th
COPYRIGHT © 2011 ALL RIGHTS RESERVED